Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Решения

Начало / Решения / Управление на информацията / M-Files for HR Management - управление и архивиране на HR документи

M-Files for HR Management - управление и архивиране на HR документи

M-Files for HR Management - управление и архивиране на HR документи

Решение за управление и архивиране на HR документи

Хората са най-ценният капитал на Вашата компания. M-Files HR Management намалява времето за администриране на документите на служителите, предоставя гъвкави възможности за управление и планиране на обучения, квалификационни курсове, сертификационни умения и позволява  лесното и бързо попълване/отчитане на различни видове типови документи, например командировъчни заповеди и др.

M-Files  HR  Management е подходящо  за Вас, ако сте:

 • HR специалист;
 • HR мениджър;
 • Административен директор;
 • Офис мениджър;
 • Деловодител;
 • Счетоводител и др.

Функционалности:

 • Управление на профилите/документите на настоящи/бъдещи служители в организацията (например CV, сертификати, допълнителни квалификации и компетенции и др.)
 • Разработване на компетентностен модел / кратко описание за всяка длъжност в организацията (със съответстващите за нея умения, компетенции, образование и предишен опит);
 • Подготовка на атестации за отделните служители на месечна/годишна база;
 • Планиране на необходимите обучения за различните служители в компанията на база на техния опит, компетенции и интереси;
 • Дефиниране на  автоматизирани процеси / процедури за подбор на персонала за дадена длъжност (workflows);
 • Връзка с Microsoft Outlook и др.

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА:

 • На всеки HR мениджър/Административен директор се пада отговорността и привилегията да управлява  най-ценното в компанията- нейните служители. Управлява се целия процес от подбора, през обученията, предоставянето на бонуси и социални придобивки до професионалното развитие на кадрите. В  тази нелека задача M-Files HR Management  помага да управлявате всякаква информация и документи за служителите- включително атестации, обучения, сертификати, бонусни системи, да развивате потенциала и талантите на своите служители и др.
 •  Обучение и развитие –M-Files HR  Management позволява да се проследяват автоматизирано задачите и планираните обучения на отделните нови служители.
 • Управление на информацията за служителите-  M-Files служи като централизирано хранилище за всяка отделна информация за всеки служител. Информация за контакт, изисквания за обучение, дипломи, сертификати, компетенции и всякакви други данни могат да се запазват, достъпват и управляват с цел улеснение на Вашата ежедневна дейност.
 •  Проследяване на сертификати и компетенции.
 • Лесно можете да защитавате личните данни на различните служители в M-Files, с различните нива на достъп до системата на йерархично ниво.

За да се регистрирате за демо на M-Files HR Management, моля свържете се с нас на тел: 02/ 818 36 63 или ни пишете на info.bg@fts-eu.com