Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Решения

SI Foodware

SI Foodware

Вертикално ИТ решение за компании от ХВП

SI Foodware NAV в комбинация с Microsoft Dynamics NAV представлява цялостно, завършено ИТ решение за управление на бизнеса за компании, с основна дейност преработка, производство и дистрибуция на хранителни стоки.  

За кого: За кого:

Компании от следните подотрасли на ХВП:

 • млекопреработвателна промишленост
 • месопреработвателна промишленост
 • преработка на зеленчуци и плодове, консервна промишленост
 • преработка на риба и рибни продукти
 • производство на вино
 • производство на хляб и хлебни изделия
 • производство на захар, шоколадови и захарни изделия и др.

Модули: Модули:

 • Покупки
 • Продажби
 • Управление на финансите
 • Управление на качеството
 • Производство
 • Управление на склада
 • Планиране на доставките
 • Бизнес анализи (BI)

Покупки - Да отговориш на изискванията на клиентите, като същевременно избягваш презапасяването или недостатъчното запасяване с наличности е постоянно предизвикателство. Решението SI Foodware NAV добавя логика в процесите, като ви помага да успеете да поддържате максимално реалистични количества, докато следите и поведението на доставчиците.

Характеристики:

 • Анализ на доставчиците
 • Управление на заявките
 • Неограничен брой доставчици за артикул
 • Интегриран регистър за покупки
 • Управление на ценовите листи от доставчици
 • Инструменти за сделки със свежи продукти
 • Автоматично генериране на поръчки за покупка
 • Чекиране на минималния срок за съхранение
 • Управление на разходите за покупки, включително доставка и т.н.
 • По-бърза обработка при приемането на доставки

 

Продажби - Бързата и коректна обработка на заявките е важна част при изграждането на дългосрочни отношения с клиентите.

Характеристики:

 • Бързо въвеждане на заявки
 • Планиране на обаждания
 • Управление на дневниците
 • Продуктови промоции и up-selling
 • Свързани и алтернативни продукти
 • Бързо търсене в каталози
 • Многобройни шаблони
 • Договаряне на цени и отстъпки
 • Поддържане на информация за продуктите
 • Автоматично свързване към email

 

Управление на финанси -SI Foodware NAV предоставя функционалност за счетоводство и финанси, която ще помогне да проследите и анализирате своята бизнес информация. С цялостната интеграция, можете ефективно да управлявате счетоводни записи, аналитично счетоводство, приходи, разходи, дълготрайни активи и парични потоци, в допълнение към изготвянето на небанкови операции.

Характеристики:

 • Мониторинг на финансовите резултати, регулаторните изисквания, намаляване на времето за изпълнение на административни задачи.
 • Контрол и управление на целия жизнен цикъл на дълготрайните активи от придобиване до отписването им.
 • Максимизиране на паричните ресурси с гъвкава функционалност и телефонно банкиране.
 • Оптимизиране на паричните потоци чрез проследяване на плащанията на клиентите.
 • Възможностите за работа с различни валути в Microsoft Dynamics NAV ще ви улеснят в контактите с международни пазари и ще редуцират сложността на глобални транзакции.
 • Подобрени възможности за отчетност.

 

Управление на качеството

Като компания от ХВП, трябва да следвате работите със строги графици и срокове, понеже използвате свежи съставки и съблюдавате стриктни законови разпоредби (например HACCP). За да работите бързо, точно и ефективно, всички въпроси свързани с качеството, трябва да бъдат интегрирани в солидно ERP решение.

Производствените и дистрибуторски компании във хранителната индустрия трябва да притежават пълен контрол над всички входящи суровини и изходящи продукти.

Несъответствия - Всички несъответствия могат да бъдат проследени последователно и по структуриран начин. В случай на несъответствие е много важно да се обърне внимание на удовлетворението на клиента. Ако оплакването е към доставчик, тогава финансовите последствия ще бъдат грижа на Вашата огранизация. Формира се прозрачност за всички включени служители , тъй като модулът за несъответствия се интегрира с модулите CRM, Управление на финансите и Управление на качеството. Това прави процеса по-ефективен и намалява риска от грешки.

Продуктови спецификации- Спецификациите на сурови материали е нужно да бъдат въведени само веднъж и SI Foodware автоматично калкулира продуктовите спецификации на готовия продукт. Това елиминира допускането на грешки и спестява много време на служителите ви. Необходимите етикети с текстовете за декларация на алергени и други съставки се генерират автоматично за опаковките.

Връщания, изтегляния на партиди, проследяване - В случаи на необходимост за изтегляне на партида, всички останали артикули от партидата се блокират автоматично и се инициира процедура по проследяване. SI Foodware позволява да проследявате, както напред, така и назад по веригата за доставки, така че да предупредите клиенти и доставчици, едновременно. По този начин възникналите неудобства се обясняват и разрешават бързо. Управление на връщанията и установяване на ефективни практики и процедури за повече коректност и удовлетвореност на клиентите.

 • Създаване на бележки за събиране
 • Работен процес за проследяване на върнати стоки от запитването за събиране до издаването на кредитно известие
 • Защита от грешки и двойно кредитиране
 • Бързо търсене на предишни фактури
 • Цялостно, по-лесно и бързо проследяване и управление на изтеглената обратно продукция
 • Изтегляне на продукцията и отмяна на продажбата, обработка и дистрибуция на несъответстващите артикули до партиден номер.

Производство

Производителите на храни трябва да балансират между изискванията на потребителите и все по-строгите наредби и закони в хранителната индустрия. Решението SI Foodware NAV помага на Вашия бизнес да проследява както продуктовите иновации, така и предоставя видимост по цялата верига от доставки.

Характеристики:

 • Асемблиране
 • Интеграция на хардуера: етикетиране на продуктите
 • Контрол на операциите и гъвкаво планиране на производствените поръчки
 • Рецепти – калкулации и ценообразуване
 • Оптимизация на прогнозирането и производството
 • Batch/Yield калкулации
 • Графично планиране на производството през интерфейс с Preactor®

 

Управление на склада

Всеки дистрибитор на хранителни стоки разбира важността да се поддържат оптимални стокови наличности. Решението SI Foodware NAV помага за по-лесното съблюдаване на срокове на годност, измерване на отделното тегло на различните продукти и предизвикателството да се поддържат достатъчно складови наличности. SI Foodware NAV осигурява проследимост в реално време на движенията в склада, като по този начин мениджърите и потребителите на системата, могат да вземат по- добри решения и да дават на клиентите точните дати за доставка.

Характеристики:

 • Контрол и проследимост на партидите
 • Категоризиране на стоките без ограничение
 • Контрол на срока за годност
 • Различни мерни единици и двойно проследяванеs
 • Между складови трансфери
 • Управление на контейнери
 • Интеграция с мобилни устройства
 • Използване на метода на постоянна инвентаризация
 • SSCC етикети
 • Известия за чакащи доставки

 

Планиране на доставките

При непрекъснато растящите цени на горивата, внимателното планиране и автоматизиране на избора на най-ефикасните маршрути е от особена важност. SI Foodware NAV може да даде предложение за най-подходящото превозно средство спрямо направаните калкулации за различните доставки според тяхното тегло и обем, като взема предвид и някои специални обстоятелства за всяка локация (например изисквания за разтоварване и др.). Инструкциите на шофьора и документите за доставката могат да бъдат сортирани по маршрут/тип на доставката, което дава възможност на мениджърите по транспорта лесно да местят доставките по различните маршрути.

Характеристики:

 • Управление на товаренето
 • Доставки според маршрута
 • Транспортни поръчки
 • Пътни листи
 • Резервации на доставки
 • Планиране на маршрутите
 • Потвърждение на доставката според товара
 • Контрол на обема/теглото
 • Консолидирани фактури
 • Синхронизиране на телепродажбите и доставките

 

BI (Business Intelligence) – специфични ключови показатели за ефективност за ХВП

На пазар, където печалбите са под постоянен натиск е важно да разполагате с актуална и детайлна информация за приходите и разходите за Вашите продукти. Това ви помага да вземате бързи решения и съответните необходими мерки, когато процесите не са оптимизирани. Цялата информация, от която се нуждаете се запазва във вашата ERP система. Но как да достъпвате тази информация бързо, лесно и надеждно?

BI Таблото за ХВП компания e създадено специално за SI Foodware NAV. То предлага възможността да се извлече информация от базата данни по структуриран начин. Това BI приложение съдържа набор от над 500 ключови показатели за ефективност и BI отчети, 100 от които, специално предназначени за ХВП компании. Опитът на над 250 внедрявания на системата в различни компании е събран в този разширен набор от KPIs ( ключови показатели за ефективност) и отчети.

Ако желаете допълнителна информация или демо на решението - свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Предимства: Предимства:

 • Интегрирано решение: SI Foodware NAV в комбинация с Microsoft Dynamics NAV представлява цялостно, завършено ИТ решение за управление на бизнеса за компании, с основна дейност преработка, производство и дистрибуция на хранителни стоки.  
 • Специални модули за ХВП: Пълен набор от модули, съобразени със спецификата и изискванията на предприятията от ХВП.
 • Доказано решение: Ежедневно, SI Foodware NAV се използва от над 250 клиенти по цял свят.

Референции

"Спестяваме време, разполагаме с повече контрол. SI Foodware покрива всичките ни бизнес процеси. Всичко е обвързано – от покупката на сурови материали до продажбата на завършени продукти. Не се наложиха доработки. Сега разполагаме с детайлен поглед върху всички процеси в компанията“.

Рене Лабан, Изпълнителен директор на Laban Foods

Благодарение на вграденото решение за сканиране, всички движения в склада могат да се обработват много бързо. Служителите могат да свършват повече работа. А това ни позволява да се развиваме, без да наемаме допълнителен персонал. Отчетността на производството е на високо ниво, а подготвянето на поръчките винаги е според принципа FIFO.”

Марко Нетен, IT мениджър в Sano Rice

 

Избирахме между 3 различни решения с различни цени за внедряване от три различни доставчика. Спряхме се на SI Foodware, тъй като решението предлагаше най-стриктен контрол върху различните отдели в компанията. Другите решения, например, не включваха качествен контрол, а той е много важен за нас.”

Тереза Хименес Лара, Изпълнителен директор на Sola de Antequera

„Проследяването на наличностите стана много по-лесно. Срокът на годност на различните продукти лесно може да бъде открит в ERP системата. Знаем точно кои продукти трябва да продадем първо.”

Ко Конингс, Управляващ директор на DuPont Cheese

От блога на ФТС:

Кои са актуалните теденции при ERP системите за компании от ХВП?

Вертикалното решение SI Foodware помага на De Aviateur Bakeries да оптимизира бизнес процесите си