Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Клиенти

Начало / Клиенти

Happy Bar & Grill

Happy Bar & Grill

Профил на клиента
Happy Bar & Grill е верига от ежедневни ресторанти в България и Барселона. Благодарение на изключително доброто качество на храната и високия стандарт на обслужване, в България марката Happy Bar & Grill е най-силната и най-многобройната в класа си. Освен бранда Happy, компанията основава и развива редица други марки като Captain Cook, SASA, BAR-B-Q-King, Старо село, Express Café,  Индустриален кетъринг и др.

Проблемът
Управлението на множество юридически лица, няколко вида производства и над 30 ресторанта предполага наличието на максимална автоматизация и пълен контрол на процесите в реално време. Динамиката на бизнеса на Happy изисква наличието на средство за управление и контрол, с което бързо да се добавят нови бизнес единици, които oт своя страна да са подчинени на утвърдените в дружеството бизнес процеси.

Решението
Решението се базира ERP системата Deltek Maconomy, с която са обхванати юридически лица на акционерното дружество и всички аспекти от тяхната дейност. Изграден е WEB Maconomy Portal, чрез който всички ресторанти отчитат направените разходи за услуги и материали и регистрират заявки за необходими продукти и стоки. Разработеният интерфейс към POS системите автоматизира процеса по регистрация на направените продажби и междуфирмените заявки. Системата обхваща и производството на изделия от кухнята-майка, следят се серийни номера, партиди и срокове на годност, съгласно изискванията на HACCP.

Резултатите
Наличието на Deltek Maconomy като интегрирана информационна система за нуждите на Хепи АД дава възможност на компанията да въведе единни стандарти и бизнес процеси за всичките си звена. Завишен е контролът на разходите, предоставени са софтуерни средства за проследимост на партиди съгласно стандартите в хранителната промишленост. Консолидираните отчети за нуждите на мениджмънта и одита са точни и се предоставят навреме.
 

Системи

Deltek Maconomy ERP

Индустрия

РитейлРитейл