Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Клиенти

Начало / Клиенти

Шнайдер Електрик България

Шнайдер Електрик България

ЗА ФИРМАТА
Шнайдер Електрик България ЕООД е поделение на мултинационалната компания Schneider Electric – световен лидер в областта на оборудването за електропренос и електроразпределение и индустриална автоматизация. Фирмата предоставя както висококачествено надеждно оборудване, така и цялостни решения от проектирането през доставката до монтирането и сервизната поддръжка на изградената система.

Schneider Electric обслужва българския пазар с помощта на добре развита мрежа от дистрибутори, като разполага с централен офис в София, складова база в София, търговски офис във Варна и производствени поделения в Перущица и в с. Радиново (Пловдив).

ПРОБЛЕМЪТ
Високите очаквания на клиентите на Schneider Electric поставят изисквания за сигурност, надеждност и отлична производителност на корпоративната управленска информационна система. Необходима бе функционалност за управление на финанси, счетоводство, производство, снабдяване, продажби, управление на проекти и бизнес анализи. Важно условие бе възможността за поддръжка на продуктова листа от над 100 000 артикула, работа с множество ценови листи в различни валути при необходимост от често актуализиране на цените. Допълнително изискване бе функционалност за паралелна счетоводна отчетност по два сметкоплана с цел автоматизиране на отчетността по НСС и корпоративните стандарти на Schneider Electric.

РЕШЕНИЕТО
ФТС предложи на Шнайдер Електрик България интегрираното решение Maconomy с цялата необходима функционалност и възможности за развитие на системата в бъдеще. Предложени бяха гъвкави възможности за управление на продажбите, включително за работа с ценови листи, приемане на запитвания и обработка на потвърдените поръчки. Предвидено бе специално решение за оптимизиране на работата с основните дистрибутори на фирмата. Представени бяха средствата за интеграция с информационната система на Schneider Electric във Франция. Използването на база данни Oracle гарантира защитата и сигурността на данните, както гъвкави средства за контрол на правата за достъп.

РЕЗУЛТАТИТЕ
Цялостното решение, внедрено от ФТС в Schneider Electric обединява четири основни компонента:
Вътрешнофирмено управление
Системата предоставя единна среда за работа на отделите по продажби, логистика, склад, финанси и счетоводство. Важни характеристики са възможността за работа с многовалутни ценови листи, издаване на оферти с отчитане на кредитния лимит на клиента, проследяване на стоките и контрол на вземанията и задълженията. Решението свързва всички офиси на Шнайдер Електрик България, включително на производствените поделения в Перущица и Радиново.

Корпоративна интеграция
Реализирана е автоматизирана връзка с информационната система на Schneider Electric във Франция (базирана на SAP). Обменят се поръчки за покупка и продажба, както и финансово- счетоводни отчети, изготвени по МСС.

Business-to-Business решение
Всички основни дистрибутори на фирмата попълват своите поръчки, следят доставката и дължимите плащания в специален модул на системата. По този начин се ускорява търговската дейност, намалява се вероятността от грешки и се създават стабилни партньорски отношения между Schneider Electric и нейните дистрибутори.

Решение за Източна Европа
Успешното внедряване на системата в България бе причина Schneider Electric да повери на ФТС изграждането на подобни решенията в поделенията на фирмата в Русия, Украйна и Сърбия и Черна Гора.

Системи

Deltek Maconomy ERP

Индустрия

ДистрибуцияДистрибуция