Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Клиенти

Начало / Клиенти

Сика България

Сика България

Профил на клиента
"Сика България“ е компания, чиято основна дейност е търговията с високотехнологични продукти и системи за автомобилостроенето, корабостроенето, скоростни влакове, индустрия и строителство.

Проблемът
Необходимостта от спазване на строгите корпоративни правила и изисквания за ефективно обслужване на клиентите и управленска отчетност.

Решението
Информационното решението е базирано на Microsoft Dynamics AX 2009 и осигурява на компанията интегрирана функционалност за финанси и счетоводство, производство, покупки и логистика, продажби и планиране.

Ползите

  • Интегрираност на бизнес процесите между отделите в организацията и между отделните корпоративни системи (ERP, CRM, Regional Data Warehouse, Inter Company Netting, Pricing Tool и др.)
  • По-добро оперативно управление, контрол и планиране
  • Навременна и точна отчетност, включително и по корпоративните стандарти към централата на групата
  • Изградена е и интеграция с мобилна бар код система за обслужване на склада

 

Проектът

Решението за модернизация на съществуващите информационни системи и въвеждането на нова ERP система е взето в полза на Microsoft Dynamics AX 2009 след внимателен анализ на информацията, а също така към стандартизация на информационните системи в групата с цел интеграция с корпоративни системи на регионално и групово ниво. За консултант по въвеждането на системата е избрана ФТС България.

Целта на внедряването на системата е подпомагането на дейността на отдел „Продажби“, „Логистика“, „Складово стопанство“, „Финанси“ и „Счетоводство“при спазване на строгите корпоративни правила и изисквания за ефективно обслужване на клиентите и управленска отчетност.

Сред постигнатите резултати са: интегрираност на бизнес процесите между отделите в организацията, по-добро оперативно управление, оперативен контрол и планиране. Навременна и точна отчетност, включително и по корпоративните стандарти към централата на групата. Изграждане на BI решение базирано изцяло на технологиите на Майкрософт.

През 2010г. в продължение на успешното внедряванев Сика България, екип консултанти на ФТС България извърши upgrade на Microsoft Dynamics AX към последната актуална версия на системата в Сика Сърбия.

Системи

Microsoft Dynamics AX

Индустрия

ДистрибуцияДистрибуция