Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Клиенти

Начало / Клиенти

Телетек груп

Телетек груп

ТелеТек е водеща група компании в областта на производството и дистрибуцията на алармени и охранителни системи с голям брой клиенти в много страни по света. Производствената дейност е поверена на ТелеТек Електроникс, а ТелеТек се занимава с дистрибуция на продукцията, както и на стоки от други производители.

ПРОБЛЕМЪТ

ТелеТек Груп се нуждаеше от система, която да обхване всички бизнес процеси в организацията. Всеки отдел работеше с различна система, което правеше почти невъзможна съвместната работа на търговския, производствения отдел и отдела за логистика. Нямаше надеждна и стабилна връзка с отдалечените офиси, което значително затрудняваше актуализацията и консолидирането на натрупаната информация. Допълнителни затруднения създаваше изискването за отделна счетоводна отчетност в двете фирми и консолидация на ниво група. ТелеТек се нуждаеше от модерна и гъвкава система, която адекватно да реши проблемите, които стояха пред непрекъснато разрастващата се дейност на групата.

РЕШЕНИЕТО

След проучване на бизнес процесите на ТелеТек Груп ФТС България предложи интегрирано решение Maconomy, което обхваща напълно работата на всички отдели във всички фирми, както и осигурява на управленския екип надеждна информация по всяко време. Решението напълно отговаря и на изискванията на групата, поставени във връзка със системата за контрол на качеството ISO 9001 за вътрешно-организационната документация.

РЕЗУЛТАТИТЕ

Внедряването на решението Maconomy стартира едновременно във всички отдели и фирми на ТелеТек Груп.  Функционалността, която се използва в ТелеТек Груп обхваща процесите от планиране и управление на запасите от стоки и продукция, остойностяване на продукцията, до управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици. В търговския отдел на ТелеТек системата се използва за управление на договорите с клиентите – споразумения за отстъпки и условия на плащане и управление на процеса на продажба - от приемане на запитването от клиента до фактическа продажба. Особено важна се оказа възможността за работа с ценови листи и споразумения за отстъпки, давани при различни условия и възможността те да бъдат импортирани от MS Excel.

Гъвкавите схеми, които системата предостави на отдел Логистика за управление на складовите запаси, следенето на минимални и максимални складови наличности доведе до оптимизиране на процеса на доставките в ТелеТек. Решението дава възможност да се задават структурни спецификации за всеки произвеждан краен продукт, като се посочват необходимите материали, суровини и операции. На базата на тези спецификации в ТелеТек Електроникс се извършва планиране на производството на няколко производствени линии и снабдяването  с необходимите суровини и материали.

ФТС предостави възможности на потребителите на ТелеТек с помощта на стандартните средства на системата да създават различни справки и отчети свързани с техните ежедневни дейности. Като цялостно решение, системата обслужва и работата на отдалечените офиси на ТелеТек, които се свързват с централната база данни на компанията посредством кодирана VPN връзка и извършват ежедневната си дейност директно върху централния сървър. По този начин ТелеТек успя да интегрира структурата на цялата група – няколко юридически лица, централен офис в София, складове и офиси в страната - в единна система за управление на дейността.

Системи

Deltek Maconomy ERP