Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

ИТ решения по индустрии

Агробизнес

Агробизнес

Цялостното ERP решение за aгробизнес е специално разработено от ФТС и съобразено със спецификите на земеделския сектор в България. Изградено e на базата на линията ERP решения Microsoft Dynamics.

Управлението на земеделски компании в наши дни изисква използването на иновативни технологии и специализирани ИТ решения, които да спомогнат за оптимизиране на разходите и да максимизират възвръщаемостта на инвестицията в конкретните дейности.

DynamicsAgro е подходящото решение за Вашата компания, ако в портфолиото Ви от бизнес дейности се включват:

 • управление на землища;
 • обработка на земи;
 • управление на специализирана земеделска техника и инвентар;
 • преработка, съхранение и качествен контрол на земеделска продукция и др.

Решението DynamicsAgro е изградено на основата на ERP системите от линията решения Microsoft Dynamics и включва стандартните модули за управление на финансите, продажбите, покупките и склада.

Имате ли въпроси? Свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Решението DynamicsAgro обхваща следните бизнес процеси:

 • Изкупуване на суровини
 • Продажби и маркетинг
 • Доставки и съхранение
 • Производство
 • Управление на складово стопанство
 • Финанси и счетоводство
 • Транспорт и механизация
 • Справки и анализи и др.

1) Изкупуване на суровини:

 • Входящ качествен контрол
 • Работа с договори за изкупуване, които се изпълняват за продължителен период
 • Приемане на стока на отговорно пазене
 • Реализиране на различни схеми за фактуриране: покупки с отложена доставка, работа с аванси и т.н.
 • Обработка на кантарните разлики възникнали при доставката на суровина
 • Гъвкава схема за разпределяне на разходите за доставка
 • Различни форми на бонификации при изкупуване
 • Получаване на посевен материал и препарати
 • Проследяване на различните типове показатели според суровината

2) Продажби и маркетинг

 • Работа с дългосрочни договори с клиенти (договори за продажби, цени и условия на доставка)
 • Регистрация на планирани и реални разходи по даден договор за продажба
 • Работа с различни разфасовки на продаваните продукти
 • Качествен контрол на експедираната продукция
 • Отчитане на всички съпътстващи разходи по дадена експедиция, проследимост по партиди и палети (експедирани към клиента)
 •  Многоезичност на документите за продажба
 • Реализиране на различни схеми за фактуриране: продажби с отложена доставка, работа с аванси и т.н.
 • Автоматично начисляване на лихви при просрочени плащания, изпращане на напомнителни писма за забавени плащания
 • Проследяване на продажбите и търговските активности по търговци
 • Работа с комисионери за продажба

3) Процес на производство

 • Реализиране на процеса на разпад на продукция
 • Проследяване на реалния рандеман на производството за даден период
 • Работа с подизпълнители
 • Постоянна връзка между производствените поръчки и клиентските заявки
 • Качествен контрол на ежедневно произведената продукция
 • Специфична схема за калкулиране на себестойността на изходящите продукти
 • Поддържане на данни за качествените показатели на всеки палет произведена продукция

4) Управление на масиви

 • Управление на собствени и отдадени под аренда масиви
 • Проследяване на основните параметри на парцела
 • Договорни отношения с арендатори
 • Издаване на документи към институции

5) Управление на процеса на доставки

 • Разпределение на транспорт върху тегло, обем и др.
 • Приемане на количества на отговорно пазене
 • Лабораторни анализи за входящ контрол
 • Работа с аванси
 • Договори за покупка, цени и условия по тях
 • Обработка на кантарни разлики при доставки

6) Управление на складово стопанство

 • Работа с разклонена структура от складове, работа с поръчки за трансфер
 • Обработка на кантарните разлики възникнали при местенето/трансфера на стока м/у складовете
 • Отразяване на разходите по почистване или фири при сушене на зърното
 • Следене на партидни номера, както и срокове на годност за семена и препарати

7) Финанси и счетоводство

 • Работа с артикули, които едновременно се купуват и произвеждат
 • Анализ на данните по приходно-разходни центрове
 • Генериране на справки и отчети
 • Формиране на фактическа себестойност на готовата продукция – включване на непреки разходи в себестойността на готовата продукция

8) Транспорт и механизация

 • Поддържане на информация за транспортните средства, извършващи доставките / експедициите на стоките и др.
 • Отчитане на пътни листи, сервизни графици, управление на складове за резервни части

Тук можете да изтеглите подробна брошура за решението за Агробизнес

Ако желаете допълнителна информация относно това специализирано решение, моля свържете се с нас, за да зададете своите въпроси на тел.: 02/ 818 36 63 или изпратете запитване на info.bg@fts-eu.com