Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

ИТ решения по индустрии

Начало / ИТ решения по индустрии / Процесно производство

Процесно производство

Процесно производство

Успехът в процесното производство се базира на избор за производство на подходящите продукти, в подходящите количества, в подходящото време, при добро качество и на максимално добра цена. Гъвкавостта да реагирате на изискванията и постоянно променящите се потребности на клиентите–също е ключ към успеха. Посрещането на тези изисквания означава способност за вземане на бързи решения въз основа на точни данни.

Вертикалното решение за процесни индустрии Process Industry е разработено изцяло в технологичната среда на Microsoft Dynamics AX и е напълно интегрирано с ERP системата.

Вертикалното решение за процесни индустрии (Process Industry) предоставя интегрирана функционалност за планиране и управление на производството, дистрибуцията, на доставките и финансовите потоци, отговарящи напълно на строгите регулации и стандарти за качество и безопасност.

Имате ли въпроси? Свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Как можем да сме полезни?

- ERP - Dynamics NAV или Dynamics 365 for Finance and Operations (преди AX)

- BI инструмент - Power BI

- CRM система - Dynamics 365 for Sales

- Решение за маркетинг автоматизация - ClickDimensions

- Управление на документи и информация - M-Files ECM

За кого За кого

Към процесното производство се отнасят компании, чиято основна дейност е производство на:

 • Храни и напитки, тютюневи изделия
 • Лекарства и други фармацевтични продукти
 • Изделия от хартия и картон
 • Химически вещества, влакна
 • Пластмасови или каучукови изделия
 • Производство на първични метални изделия и продукти от стъкло и др.

Модули Модули

 • Управление на финанси
 • Управление на качеството
 • Управление на човешките ресурси
 • Продажби и маркетинг
 • CRM
 • Enterprise portal
 • Business analisys
 • Управление на формули и рецепти
 • Управление на веригата за доставки
 • Управление на складовите запаси

Ползи Ползи

 • Постига сe пълна проследимост, напред и назад по веригата на доставките, по партиди на суровините, полуфабрикати и готовите продукти
 • Осъществява се цялостно управление на качеството по цялата верига на доставките - както контрол на качеството, така и възможност за отстраняване на регистрираните отклонения
 • Осигурява детайлен анализ на разходите, свързани с производството на основни и на странични продукти (co/by products)
 • Намаляване на високите стойности на брака и на загубите от залежали суровини и готова продукция, както и такива с изтекъл срок на годност,  в резултат на неефективни методи на изписване от склада
 • Бързо проследяване на срока на годност по партиди, навременно предупреждение за онези, които подлежат на преанализ
 • Възможност за избор на партиди с определени характеристики, вкл. избор на такива с определена концентрация на веществото или съставки
 • Планиране и следене на добива/рандемана от производството
 • Намаляване на загубите в процеса на производството с възможността за проследяване до източника на причините за установените разлики между планиран и реален добив/рандеман
 • Поддържане на алтернативни формули и рецептури, бърза реакция при необходимост от влагане на алтернативни съставки и  промяна на рецептурите
 • Поддържане едновременно на две мерни единици за фактическо тегло и стандартно (номинално) тегло за суровините