Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

ИТ решения по индустрии

ХВП

ХВП

Компаниите от ХВП са изправени пред постоянни предизвикателства и растящи изисквания от страна на клинетите и доставчиците си - като например, по-малки печалби в зависимост от промените в цените. Разбира се, да не забравяме и все по-високите стандарти и постояните промени в законите и наредбите, които трябва да се съблюдават. Компаниите от ХВП трябва да следват и да спазват всички тези промени.

Всички тези външни фактори принуждават компаниите от ХВП непрекъснато да се стремят да намаляват разходите си и да повишават своята ефективност. Важно е да притежават строг контрол над дейността си, както и навременна и актуална информация за отделните процеси. Ето защо внедряването на специализирана ERP система за управление за бизнеса е от съществено значение. 

Имате ли въпроси? Свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

За кого: За кого:

Компании от следните подотрасли на ХВП:

 • млекопреработвателна промишленост
 • месопреработвателна промишленост
 • преработка на зеленчуци и плодове, консервна промишленост
 • преработка на риба и рибни продукти
 • производство на вино
 • производство на хляб и хлебни изделия
 • производство на захар, шоколадови и захарни изделия и др.

Модули: Модули:

 • Покупки
 • Продажби
 • Управление на финансите
 • Управление на качеството
 • Производство
 • Управление на склада
 • Планиране на доставките
 • Бизнес анализи (BI)

Предимства: Предимства:

 • Интегрирано решение: SI Foodware NAV в комбинация с Microsoft Dynamics NAV представлява цялостно, завършено ИТ решение за управление на бизнеса за компании, с основна дейност преработка, производство и дистрибуция на хранителни стоки.  
 • Специални модули за ХВП: Пълен набор от модули, съобразени със спецификата и изискванията на предприятията от ХВП.
 • Доказано решение: Ежедневно, SI Foodware NAV се използва от над 250 клиенти по цял свят.

От блога на ФТС:

Кои са актуалните теденции при ERP системите за компании от ХВП?

Вертикалното решение SI Foodware помага на De Aviateur Bakeries да оптимизира бизнес процесите си