Какви са ползите за различните позиции в компанията, която избира NaviTrans за своя ERP система? - FTS
Изберете страница

Какви са ползите за различните позиции в компанията, която избира NaviTrans за своя ERP система?

по Yordanka Hristova декември 30, 2019

NaviTrans е интегрирано ERP решение за транспортни, спедиторски и логистични компании, разработено от Young and Partners (Белгия), базирано на Microsoft Dynamics NAV.  В NaviTrans са събрани над 10 години ноу-хау и опит. С тази система всяка транспортна фирма разполага с необходимия контрол върху бизнес процесите и финансовите си резултати.

Калоян, Мениджър продажби: Калоян управлява търговските представители за своя регион и проследява техните действия. Помага им да сключват сделки и понякога сам осъществява продажби. Подобно на търговските представители, Калоян работи основно в Microsoft Dynamics CRM.

  • Разширен модул за тарифи NaviTrans, който успява да се справи и с най-сложните тарифни споразумения.
  • e-NaviTrans Track & Trace, който позволява на клиентите на Калоян да проследяват статуса на своите товари.
  • Интеграцията на Microsoft Dynamics CRM с NaviTrans например, позволява на Калоян и неговия екип да проследява в CRM системата, ако някой от отдел Обработка на заявки или Планиране е регистрирал оферта за някои от неговите клиенти в системата NaviTrans.

Силвия, Обработка на заявки: Силвия въвежда заявките за транспорт и подпомага екипа по Продажби. Тя приема заявките директно от клиентите и проверява EDI и eNaviTrans поръчките въведени в системата. Работи в тясна връзка с търговските представители, тъй като тя може би комуникира по-често с клиентите, отколкото те.

  • Гъвкави възможности за въвеждане на заявките в зависимост от различните типове транспорт.
  • Ролево-базирани екрани.
  • Автоматично създаване на движения с графициот по-малките към по-големите складове.
  • Предварителна калкулация на ползите и разходите.
  • Поддържане на справка за предишни цени и инструмент за симулация за по-прецизен подбор на подизпълнители.

Боян, Отдел планиране: Боян планира всички доставки в региона, за който отговаря. Той внимателно добавя пратки към дадените маршрути и ги разпределя в зависимост от наличните ресурси. Отговаря и за това, всички шофьори да получат правилната информация за изпълнение на техните маршрути. Опции за филтриране и сортиране за подпомагане на сложните задачи по планирането. Планиране на дистрибуцията от карта. Гъвкави екрани за планиране. Оптимизиция на маршрутите по карти.

Даниел, Диспечер: Даниел следи в реално време изпълнението на маршрутите. Той предвижда възможни отклонения от планирането и разрешава възникнали неочаквани обстоятелства. Той преразпределя ресурси, за да е сигурно, че всяка задачи ще бъде изпълнена според договореното. Той е в непрекъсната връзка с шофьорите. Проследяване на ниво график в Graphical Plan Board. Монитора за транспортните средства показва къде се намира всяко едно превозно средство на картата, независимо от типа на бордния компютър. Може да комуникира с шофьорите и клиентите.

Алина, Администрация: Алина събира цялата информация от извършените маршрути, както на хартия, така и въведени през бордните компютри и я проверява за грешки. Тя оперативно приключва всички маршрути и подготвя всички файлове и доставк иза фактуриране. Директна информация от изпълнението на маршрута чрез бордния компютър. Достъп до цялата релевантна информация за маршрута. Автоматично предварително калкулиране на разходите и услугите. Автоматично създаване на документи за плащане към подизпълнителите.

Стефан, Мениджър транспортни средства: Стефан трябва да се грижи за това, техниците да са ефективни, обучени и мотивирани. Дейностите по поддръжката, които той планира в NaviTrans, автоматично се отразяват и в графиците за планиране. Филип, Счетоводен отдел Филип работи в Счетоводния отдел. Веднага щом тя получи информация от оперативните отдели, тя трябва да се погрижи всички извършени услуги да се фактурирират правилно и навреме. Процедура за бързо и правилно фактуриране. Автоматизирано фактуриране на смесени доставки. Възможност за отделно фактуриране при събирането на смесени товари. Лесна процедура за междуфирмено фактуриране.

Деян, Управител: Деян отговаря за всичко и трябва да разполага с актуална и вярна информация за всеки аспект на своя бизнес. Директен достъп до ключова информация с един поглед. Възможност за събиране на цялата информация, която е нужна за вземането на бързи и правилни решения – само в 1 система. Налични инструменти за анализ на печалбата. Богат набор от справки и отчети.

Yordanka Hristova

Digital Marketing Enthusiast, committed to spreading the word about how software solutions are helping organizations to start their digital transformation. Passionate about B2B Marketing, Growth Marketing and Customer Experience. Loves traveling, crafting and natural aromas.

Изпращане на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *