HR reporting for SAP - FTS
Изберете страница
Продукти

HR Reporting for SAP

Използвайте наличната информация, за да постигнете по-голяма ефективност

Кратко описание

Решението помага на HR мениджърите и топ мениджърите в компании със SAP ERP системи да проследяват важни KPIs като възнаграждения на служителите, текучество на персонала, анализи на причините за напускане – всичко това на едно място със атрактивни, разбираеми и интерактивни визуализации.

Ползи

Измервате цели и резултати с вградените HR KPIs

Превръщате HR данните от вашата SAP система в ценна информация за броя на служителите, % текучество, брой на прекъсване на договорите, анализ на възрастта на персонала, вътрешни премествания в организацията, отсъствия , и други специфични HR KPIs.

Вземате по-информирани решения

Ключовите потребители се нуждаят от гъвкавостта да ползват информацията в детайли, за да получат необходимите отговори. Функционалностите на решението позволява използването на данните да е лесно и бързо.

Поддържате растежа на компанията

Компанията ви расте, нараства и информацията, която трупате. Както и изискванията и потребностите за анализ. Можете да сте сигурни, че растежът ви е подсигурен от Microsoft Azure.

Бързо и гъвкаво решение

HR Reporting Solution for SAP съхранява данни в Azure облачни хранилища, като подсигурява гъвкавост, сигурност и масивно паралелно обработване.

Гладка интеграция

HR Reporting Solution for SAP се съхранява на Microsoft Azure и това позволява безпроблемна интеграция с други не-SAP източници и услуги. Интеграцията също е налична на ниво приложение – HR анализите могат лесно да станат част от вашият Microsoft Teams или могат да се вградят в портал на компанията.

Следващата стъпка към AI

Можете да направите следващата стъпка в своето BI приключение и да използвате силата на Microsoft AI услугите. Това ще ви позволи да прогнозирате бъдещо поведение на служителите или да проследявате удивлетвореността като например правите анализ на емоциите в мейлите от вашия екип.

Функционалности

Решението осигурява мощно хранилище за данни, изградено за да подкрепи вземането на решения и по-бърз анализ на стандартни KPIs

Консолидирането на различни информационни активи на компанията, базирано на бизнес логика позволява разпределянето на отчети, които осигуряват цялостен поглед.

Решението елиминира регулярните задачи на вътрешния IT отдел за подготовката и разпределението на HR отчети и анализи.

За какви компании е?

Компании, които са със SAP ERP

Искате да научите повече за HR Reporting for SAP

Заяви демо